ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО 2023

За поредна година проектната дейност на Детска градина "Осми март" в европейската електронната платформа eTwinning получи европейски знак за качество, присъден от Европейската платформа за училищно образование.

Децата и учителите от Четвърта "В" група "Дъга от мечти" участваха активно в международен проект "Portakalı soydum baş ucuma koydum."/I peeled the orange and put it on my bedsidе/ - актуален екологичен проект, който насочва детската експериментална дейност към опознаване на природните закони чрез наблюдения и активни творчески дейности. Участници - България, Турция, Румъния, Португалия, Йордания.

В Трета "В" група "Слънчице" международен проект "Little eTwinners STEAMing with Sustainable Goals" има основна цел да повиши осведомеността за 17-те цели за устойчиво развитие на ООН и как всички ние играем роля в постигането им. Участниците участваха в различни ежедневни предизвикателства, чрез които да разработят решения за създаването на безопасно, приобщаващо и справедливо бъдеще за тяхното поколение. Участници - България, Полша, Чехия, Гърция, Турция, Естония, Испания, Словакия.

Международен проект "The BeeTwinners" e посветен на важната роля на пчелите в хранителната екосистема. Чрез разнообразни педагогически методи, той се интегрира успешно с учебните направления в детската градина. Сред най-стойностните крайни продукти от съвместните дейности са електронните книги, създадени в сътрудничество с останалите партньори на проекта от Гърция, Полша, Словакия, Чехия, Естония, Франция. Дейности в проекта - съвместно участие в Европейската седмица на кодирането с игри; засаждане на растения в училищните дворове или детските групи; създаване на обща илюстрирана история на пчеличката Мелисса; речник на термините в проекта; съвместна електронна книга с идеи какво хората произвеждат от пчелни продукти; виртуална изложба с медоносни растения от различните страни, партньори по проекта; изработване на космическа ракета за пчеличките и виртуален поздрав за децата "BeeStronautis"; създаване на "пчелен град" с природни и подръчни материали; интерактивен "пчелен" магазин с продукти, изработени от деца, родители, учители.