НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО" 2023

В периода 27 – 29 юли 2023г. Център за развитие на човешките ресурси проведе в кк Боровец 12-то издание на Националната конференция „Насърчаване на четенето“ на тема „Хармонията Писано слово – рисунка“. 

В Конференцията се включиха участници от цялата страна – учители, библиотекари, университетски преподаватели, читалищни дейци, писатели, научни работници и др., избрани след участие в конкурс. Участниците в събитието представиха своя опит и добри практики как от писаното слово се раждат формите, които въплъщават в себе си думи, за книгите като хоби, страст или професия, като спътник или артефакт. Съдържателният педагогически опит на Детска градина "Осми март" бе представен от старши учител А. Палавурова с писмена разработка на тема "Цветни вълшебни одеяла".