НАУЧНА НАГРАДА НА ИМЕТО НА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - Мастера 2023

В шестото издание на Конкурса за научната награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера на тема: „ Игра, творчество, екология в работата на детския учител /в живота на детската градина“, старши учителят в група “Дъга от мечти” Албена Палавурова бе наградена в направление игри заПочистих портокала и го сложих на главата си”. Конкурсът е организиран от Издателство „Клет“, РУО Бургас, Община Бургас и Бургаски свободен университет. Престижната награда бе връчена  на научно-практическия форум "Иновации в обучението и познавателното развиие", провел се в периода 23-25.08.2023 г. в град Бургас и се присъжда на педагози  за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. Целта на конкурса е да се развива и стимулира креативността на детския учител в ежедневната възпитателно-образователна дейност в името на детето чрез игра, свобода, доверие, сигурност и щастие.