МЕЖДУНАРОДЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНКУРС 2023

Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“, за десети пореден път организира Международен конкурс с участието на над 250 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на образованието на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“.

Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители, Раздел „Добри практики“, Категория: Подготвителна група в детската градина/училище с разработка на тема „Адаптацията на децата при постъпването им в детска градина- упражнения и игри за приобщаване" заслужи педагогическия специалист от Детска градина" Осми март", старши учител Албена Палавурова.