ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ 2023

По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември. Представлявани от 46-те държави членки на Съвета на Европа, 700 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа. На този ден навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората да учат нов език или да достигнат по-добро ниво на вече познат език.

ДГ "Осми март" традиционно отбелязва Европейският ден на езиците със занимателни педагогически ситуации, които имат за цел да представят на подрастващите спецификата в звученето на европейските езици и идеята, че с думите можем да направим света по-добър, по-топъл, по-сърдечен. В организираната творческа работилница, те оцветяват и произнасят заедно с учителя думи от езиците на европейските държави, моделират букви, играят забавни игри.