ИСТОРИЯ

  Детска градина"Осми март"

е първото детско заведение в гр.Пловдив с 90 -годишна 

история и традиции.

През 1931г. се построява детски приют на площ от 320м2, с широк салон, трапезария, кухня, баня и капацитет 100 деца.

На 17.01.1932г.се открива Детския приют, а освещаването става на 24.01.1932г. В него са настанени 80 деца, под грижите на първите възпитателки Милана Тонкова и Елена Бояджиева.

1946-1952г.-прераства в ДОМ №1 за гр.Пловдив

с директор Елена Йолтова.

От 19.04.1959г.детската градина носи името ЦДГ"Осми март"

с директор Мария Димитрова.

От 1972г.ЦДГ"Осми март" работи с осем групи.

От 01.09.2016г. на основание заповед на кмета на община Пловдив, 

Детска градина "Осми март" продължава своята дейност с два административни адреса: ул."Даме Груев"1 и бул."Никола Вапцаров"№80 /бившата "Деница"/

с директор Ели Грозева.