ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ДГ \"ОСМИ МАРТ\"

ПОКАНА 

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „ОСМИ МАРТ“

2022-2023  

  1. АНТОАНЕТА ИВАНОВА КАЛБУРДЖИЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
  2. КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА, ГЛ. ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“ -  ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  3. ЕКАТЕРИНА ЕДВАРД РАНГЕЛОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  4. ПАВЛИНА ИВАНОВА МАРИНЧЕШКА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  5. ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ПЕРФАНОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

 РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА  ДГ „ОСМИ МАРТ“

  1. ПЕТЯ НИКОЛОВА ШАРКОВА, ГЛ. ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“ В РАЙОН ЮЖЕН – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  2. РОСИЦА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА-ГАНЕВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  3. ИВЕЛИНА ЦВЯТКОВА ХРИСТОВА-СТЕФАНОВА - РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  4. ИВЕТ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  5. ВАНЯ СПАСОВА ШУМАНОВА - РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

 

 

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата