ВИЗИЯ

ВИЗИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА  

Детска градина „Осми март“ да бъде:

Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно и физическо развитие.

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие,

сътрудничество, педагогическа информация.

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Управление на детската градина, съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество. Утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно-образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители.

Екология в детската градина - мисия възможна