Ателие " Театрална работилница "

   Магията на театъра е един от най-предизвикателните и завладяващи проекти. Завесата се вдига и децата преминават от сцена в сцена с помощта на артистите, най-напред като публика, после като герои от историята и накрая като истински творци – изработващи своите маски, костюми и кукли-герои. Използваме разнообразни материали – текстил, природни материали, предмети от ежедневието (лъжици, метли), дрехи и аксесоари (ръкавици, колани, чорапи), които оживяват и вълнуват със своята необикновеност.

  Това е надграждане на умения и театрални похвати - имитиране, мимика, игра с тембъра и силата на гласа. Заниманията предизвикват творческото им мислене, физическата и психическа пластичност, чувството им за съпричастност към историята на отделните действащи лица. Те се запознават с образци на детската художествена литература. Разиграват различни ситуации. Съчиняват истории по определена илюстрация. И най-важното – изпитват удоволствието от вълшебното преобразяване.

  Без сценографията вълшебството на театъра е невъзможно. Тя създава пространството и костюмите на всяко едно представление, за което на сценографа са му нужни знания и умения в области като: архитектура, живопис, скулптура, литература, психология, семиотика.

  Сценографията е процес на откриване. Той започва с отваряне на съзнанието за неограничените възможности, които съществуват. Възпитава се поведение на търсене и съзидание, култивира се любознателен и приключенски дух. В тази работа основни инструменти са въображението и визуализацията. Заедно с децата ще преминем през процеса на създаване на спектакъл за куклен театър. Всяко дете ще изработи своя кукла, която ще бъде героя от историята, който най-много му харесва и който иска да изиграе на представлението. Заедно ще сътворим декорите. 

  Кукленият театър дава нови възможности за опознаване на основни ценности и чувства, а също така и за интерпретиране и разбиране на заобикалящия ни свят.

„Човешката култура е възникнала и се развива в игра и като игра!“