ЕЛЕКТРОННА ПЛАФТОРМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА (EPALE).

Подробна информация