Правила за сигурност и безопасност в Интернет

Защо електронната безопасност е важна за  детската градина?
Интернет е място, където любопитството и творчеството могат да процъфтяват.
Онлайн безопасността включва основни принципи за използването на онлайн инструменти и ресурси.
В ДГ "Осми март" се провеждат инициативи и събития, свързани с отговорното използване на интернет и с осигуряването на безопасна среда.
В сайта на детската градина са предложени препоръчителни правила за възрастни и деца, при използването на интернет.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в Интернет