Фолклорна група " Деница "

 

  ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ДЕНИЦА” бе създадена в сътрудничество с Образователен център „Стилиянидис” под ръководството на  Виолета Щерева - худ. ръководител на ФАФ "Куклици” към ОДК - гр. Пловдив.

  Основни форми на работа са седмични занимания , участия във фолклорни празници и конкурси, срещи с професионални изпълнители на народна музика - певци и инструменталисти. В тази насока особено плодотворно е сътрудничеството със СОУ „Любен Каравелов” гр. Пловдив, където бе осъществен професионален студиен звукозапис на народни песни.


   Приоритетни задачи на формацията  са:


  1. Разширяване познанията на децата за народните песни като отражение на българския бит и душевност.
  2. Създаване на интерес към възприемането и формиране на умения за изпълнение на народни песни от различни жанрове и фолклорни области.

  Основна гордост за нас бе присъдената Награда за дебют на Националния музикално фолклорен конкурс "Орфеево изворче", проведен през месец май 2012г. в гр. Стара Загора.