ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С COVID-19

 

Уважаеми родители!
С приложената заповед на министъра на здравеопазването временно СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, считано от 22.03.2021 година
Бъдете здрави, отговорни и пазете децата и себе си!

 

 

 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? 12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ОСМИ МАРТ" СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА НА COVID-19

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ