Сътрудничество между деца, родители и детска градина в ОРЕС среда

В условията на социална изолация, учителите, възпитаниците на ДГ "Осми март" и техните родители реализират различни съвместни дейности, водени от усещането за взаимност и подкрепа.

ДГ "Осми март" регистрира и активно разработва онлайн проект "Прозорче към света" в електронната платформа  eTwinning. Той е насочен към стимулиране интереса на децата към книгата, насърчаване на детското творчество, изграждане на компетенции за общуване, сътрудничество, наблюдателност и критичност.


Прозорче към света