ДНЕВЕН РЕЖИМ

7:00 - 8:20ч. - Прием на децата, комунинация с родители, свободни игри.

8:20 - 8:30ч. - Утринно раздвижване.

8:30 - 9:00ч. - Закуска.

9:00 - 10:30ч. - Ситуации по седмично разпределение.

10:30 - 11:30ч. - Дейности по интереси, допълнителни дейности, игри на открито.

12:00 - 12:30ч. - Обяд.

12:30 - 12:45ч. - Подготовка за сън.

12:45 - 15:30ч. - Следобеден сън.

15:45 - 16:00ч. - Подвижни игри.

16:00 - 16:30ч. - Закуска.

16:30 - 17:00ч. - Ситуации по седмично разпределение.

17:00ч. - Дейности по интереси, допълнителни дейности. 

След 17:00ч. - Свободни игри и занимания до изпращане на децата.