ДЕЙНОСТИ НАД ДОС

         По желание на родителите в детската градина се осигуряват условия за обучение във временни групи по дейности над Държавните образователни стандарти. Учебната програма е хармонично балансирана със заниманията по тези дейности и децата не се преуморяват. Фирмите, с които се работи, са лицензирани за участие и са с висок авторитет сред педагозите на територията на Община Пловдив.
   Преподавателите прилагат иновационни технологии в своята област, учебни игри, многобройни тестове и използват индивидуалния подход към всяко отделно дете. 

През 2022/2023 учебна година провеждането на допълнителни дейности в ДГ "Осми март" ще бъде съобразено с актуалната противоепидемичнам обстановка с цел опазване здравето на всички деца.

 

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

В ДГ „ОСМИ МАРТ“

                                 

  Административен адрес: ул. "Даме Груев" №1

1.НАРОДНИ ТАНЦИ-„ДАНИВЕР”-2 групи 

ВТОРНИК - 16:00-16:30ч

                  16:30-17:00ч

ЧЕТВЪРТЪК - 16:00-16:30ч

                  16:30-17:00ч

 

                           2.НАРОДНИ ТАНЦИ-„ТАМБУРИЦА”-2 групи                          

                                                                          ПОНЕДЕЛНИК - 15:30-16:00ч

                                                                                  16:00-16:30ч

                                                                    СРЯДА - 15:30-16:00ч

                                                    16:00-16:30ч                            


3. МОДЕРНИ ТАНЦИ-„ДАНИВЕР”-2 групи

ВТОРНИК - 11:30-12:00

            12:00-12:30

ЧЕТВЪРТЪК - 11:30-12:00

             12:00-12:30

 

4.ФУТБОЛ-„СУПЕР СТАРС”-2 групи

ПОНЕДЕЛНИК - 11:00-11:30

                       11:30-12:00

СРЯДА - 11:00-11:30

                11:30-12:00


5.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-„ДАНИВЕР”-2 групи

ВТОРНИК - 15:00-15:30

                   15:30-16:00

ПЕТЪК - 15:30-16:00

                 16:00-16:30


ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

1. Гергана Райчева - народни танци

2. Радостина Колева - народни танци

3. Гергана Райчева - модерни танци

4. ........................................... - футбол

5. Ралица Николова - английски език 

 Втори  адрес: ул. "Никола Вапцаров" №80

1.НАРОДНИ ТАНЦИ-„ДАНИВЕР”- 3 групи 

СРЯДА -   15:15-15:50ч.

                  15:50-16:30ч.

                   16:30 -17:10ч.

ПЕТЪК    -   15:15 - 15:50ч.

                    15:50 - 16:30ч.

                     16:30 - 17:10 ч.


2.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-„ДАНИВЕР”- 3 групи

СРЯДА -       11:00-11:30ч

                       11:30-12:00ч

                       12:00-12:30ч


ЧЕТВЪРТЪК - 15:30-16:00ч

                         16:00-16:30ч

                          16:30-17:00ч


ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

1. Гергана Райчева - народни танци

2. Ралица Николова - английски език