Дейности над ДОС

         По желание на родителите в детската градина се осигуряват условия за обучение във временни групи по дейности над Държавните образователни стандарти. Учебната програма е хармонично балансирана със заниманията по тези дейности и децата не се преуморяват. Фирмите, с които се работи, са лицензирани за участие и са с висок авторитет сред педагозите на територията на Община Пловдив.
   Преподавателите прилагат иновационни технологии в своята област, учебни игри, многобройни тестове и използват индивидуалния подход към всяко отделно дете. 


                                          

         График на дейностите за учебната 2019/2020г.

                                               

  • адрес: ул."Даме Груев"1

                                                      

                                                  Английски език 

                                             преподавател: Мариета Царева

 

                                                       вторник: 15:30-16:00ч.

                                                                         16:00-16:30ч. 

                                                четвъртък: 15:30-16:00ч.

                                                                        16:00-16:30ч.

                                                                        

 

 

                                                              Футбол  

                                       преподавател: Никола Солаков

                                                   понеделник: 15:30-16:00ч.

                                                                          16:00-16:30ч.

                                                             сряда:  15:30-16:00ч.  

                                                                          16:00-16:30ч.


                                                                      

                                                  Народни танци 

                                                        преподавател: Женя Петкова

                                                             вторник: 16:00-16:30ч. 

                                                         16:30-17:00ч.

                                                          17:00-17:30ч.                                                                                                                                 четвъртък: 16:00-16:30ч. 

                                                         16:30-17:00ч.

                                                          17:00-17:30ч.   

 


Модерен балет 

преподавател: Женя Петкова

понеделник: 11:30 - 12:00ч.

вторник: 11:30 - 12:00ч.


ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

 преподавател: Снежана Милковски

                                                                понеделник: 15:30-16:00ч.

                                                                                              16:00-16:30ч.

                                                                          16:30 - 17:00ч.

                                                                        сряда:   15:30-16:00ч.

                                                                     16:00-16:30ч.

                                                                     16:30 - 17:00ч.

 

 

Детски спорт

преподавател: Яна Илиева 

  •    втори адрес: бул."Никола Вапцаров" 80 

                                                       

                                                      Английски език 

                                             преподавател: Гичка Петкова

                     понеделник/вторник: 10:30-11:00ч. /по график/

                                               

                     сряда / четвъртък:10:30-11:00ч. /по график/   

                                                                                  

                                                 Народни танци 

                                    преподавател: Любомира Барбова

                                                             сряда: 15:30-16:00ч.

                                                          16:00-16:30ч.

                                                  петък: 15:30-16:00ч.

                                                                16:00-16:30ч.

                                                      

                                                    Модерен балет 

                                           преподавател: Ангелина  Димитрова

                                                        понеделник: 15:30-16:00ч. 

                                                       четвъртък: 15:30-16:00

 

                                                        

                                                Арт - работилничка

                                         преподавател: Боряна Христева

                                               вторник: 15:30-16:30ч.