Дейности над ДОС

         По желание на родителите в детската градина се осигуряват условия за обучение във временни групи по дейности над Държавните образователни стандарти. Учебната програма е хармонично балансирана със заниманията по тези дейности и децата не се преуморяват. Фирмите, с които се работи, са лицензирани за участие и са с висок авторитет сред педагозите на територията на Община Пловдив.
   Преподавателите прилагат иновационни технологии в своята област, учебни игри, многобройни тестове и използват индивидуалния подход към всяко отделно дете. 

През 2021/2022 учебна година провеждането на допълнителни дейности в ДГ "Осми март" ще бъде съобразено с актуалната противоепидемичнам обстановка с цел опазване здравето на всички деца.