МИСИЯ

 

Мисията на ДГ „Осми март“ е:

 

• да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

 

• да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

 

• да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

 

• да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.