МИСИЯ

МИСИЯТА на детска градина „Осми март“ е да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи,  можещи,  с високо национално самочувствие,  основано на получени знания и умения,  изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили .

* За децата - да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете. Да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие, като се осигури среда за игри, познание, творчество, чрез желани и интересни за децата дейности.

* За работещите в детската градина - да ги мотивира за реализиране на уменията, като им осигури възможност за професионално-творчески изяви и подкрепа.

* За родителите - да осигури спокойствие и да ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето в предучилищна възраст.