ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

   Обучението и възпитанието на децата се извършва по утвърдените от МОН държавни образователни стандарти.

   За индивидуална работа с децата се използват учебни помагала от дидактична програмна система на издателство "Бит и техника" /"Златно ключе"/