ВТОРА \"Г\" група \"Веселушка\"


"Бяла, спретната къщурка.

Две липи отпред.

Тука майчина милувка

сетих най-напред.


Тука под липите стари

неведнъж играх;

тука с весели другари

скачах и се смях...


Къщичке на дните златни,

кът свиден и мил!

И за царските палати

не бих те сменил."