ТРЕТА \"Г\" група \"Веселушка\"


"Бяла, спретната къщурка.

Две липи отпред.

Тука майчина милувка

сетих най-напред.


                            Тука под липите стари

                            неведнъж играх;

                            тука с весели другари

                            скачах и се смях...


                                                       Къщичке на дните златни,

                                                       кът свиден и мил!

                                                      И за царските палати

                                                      не бих те сменил."