VII Семинар за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в направление "Изкуства" в детските градини

 Екип педагози от детската градина участва в VII Семинар за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в направление "Изкуства" в детските градини на тема "Извънкласни и извънучилищни дейности - обмен на успешен педагогически опит", който се проведе от 20.06.2014г. до 23.06.2014г. в КК "Албена". Форумът се организира от Фестивална програма "Приятели на България", в партньорство с МОН и Националният дворец на децата.

  Доклад с презентация на тема "Музикален театър в детската градина - приказна пътечка към изкуството" бе представен от Ели Грозева - директор, Милена Георгиева - старши учител ДГ и Светлана Рангелова - старши учител по музика ДГ.

  На 21 юни, проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката и патрон на събитието се срещна с участниците. Педагозите, участващи в семинара, обсъдиха с министъра въпроси, касаещи възможността на извънучилищните педагогически учреждения да участват с проекти по националните и европейски образователни  програми, начина на финансиране на дейностите, квалификацията на педагогическите кадри и др