НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Водим бъдещето за ръка" 2014

ЦДГ "Деница" взе участие в VІІ Национална конференция по предучилищно възпитание "Водим бъдещето за ръка" - под патронажа на МОН в гр. Сливен. С доклад и презентация на тема: "Създаване на позитивна образователна среда и личностно развитие на детето, чрез изграждане на арт ателиета в детската градина" , представена от старши учител Милена Георгиева.