Спортен празник "Бягай ще те хвана, бягам ще ме хванеш".