ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2015

  ДЕТСКАТА ГРАДИНА И СЕМЕЙСТВОТО ИМАТ ОБЩА КАУЗА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНА НА ГЛАСА КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, СИЛНА МОТИВАЦИЯ И УВЕРЕНОСТ У МЛАДИТЕ ХОРА.

   В ПЕРИОДА ОТ 23-27 МАРТ 2015г.  ВЪВ ВРЪЗКА С ИНИЦИАТИВАТА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПЛОВДИВ, В ЦДГ '' ДЕНИЦА'' СЕ ПРОВЕДОХА ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.