МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР "ДЕНИЦА"2015

"Цветята на малката Ида" - репетиция