ТРЕТА\\\"В\\\" група \"Звездичка\"

    Нашият подход към децата :

   - Обучение под формата на игра, развиващо любопитството на детето и интереса му към света.

   - Топло отношение, обърнато към преживяванията на детето и неговата индивидуалност.

    - Стимулиране на децата да опознават и изразяват вътрешния си свят чрез езика на различните изкуства - рисуване, пластика, театър, музика, танци.

    - Развиване социалните умения на децата, подпомагащо тяхната адаптация и самоизява в групата.

   - Постигане на ефективна връзка между детската градина и семейството.