Актуална информация 2022

Уважаеми родители, приятели и гости на Детска градина "Осми март"!

Тържествено откриване на новата учебна 2022/2023г ще се проведе на 15.09.2022г в дворните пространства на двете бази. 

   С Решение №90, взето с Протокол № 6 от  24. 03. 2022 г., на Общински съвет - Пловдив, считано от , 01.04.2022 г., ОТПАДАТ таксите,  заплащани от родителите за посещение на детска градина и детска ясла. На сайта на Община Пловдив plovdiv.bg в раздел "Общински съвет" - Нормативна база, можете да намерите решението и променената Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.